Welcome
Komornik sądowy przy sądzie w Krakowie

Komornik sądowy przy sądzie w Krakowie

Opis firmy Komornik przy sądzie rejonowym w Piszu oferuje skuteczne egzekwowanie należności od dłużników. Zajmuje się również sporządzaniem protokołów stanu faktycznego, co oznacza ocenę przez komornika jak na prawdę szacuję się sytuacja majątkowa. Urząd komornika ma również inne zadania przewidziane w ustawie, ale podstawowe jego funkcje to wykonywanie zadań na zlecenie sądu, czyli egzekwowania wyroków […]